Publisert: 30. januar 2016

SAK 01/01/16        Godkjenning av innkalling og dagsorden

SAK 02/01/16       Møteprotokoll for rådsmøtet 8. desember 2015

SAK 03/01/16       Nytt fra departementene og rådsmedlemmene

SAK 04/01/16       Genmodifiserte nellikar med endra blomsterfarge: Moonaqua, Moonvelvet, Moonberry og Moonlite

SAK 05/01/16       Kjerneoverføring/Mitokondriedonasjon

SAK 06/01/16       Handlingsplan 2016

SAK 07/01/16       Regulering av menneskets mikrobiota og mikrobiom?

SAK 08/01/16       Forskrift om farmakogenetiske undersøkelser

SAK 09/01/16       Orientering

SAK 10/01/16        Eventuelt

 

Mediekontakt: Kommunikasjonssjef Hallvard Kvale, på mobil 976 900 76 eller e-post: hk[at]bioteknologiradet.no.

Bioteknologirådet behandler som regel sakene på minst to møter før det fattes vedtak. Det er derfor ikke ventet at rådet vil gjøre vedtak i alle sakene.