Beinmargstransplantasjon

  • Den mest kjente og vanligste behandlingsformen der man bruker stamceller.
  • Ble utført første gang i 1968.
  • Behandlingen skjer slik: Legene tar først ut stamceller fra pasientens egen beinmarg og oppbevarer dem trygt i en fryser. Deretter får pasienten en kraftig behandling som dreper kreftcellene. Behandling kan være radioaktiv stråling og/eller legemidler. De stamcellene som ble tatt ut av pasienten før behandlingen, settes så tilbake for at de skal produsere friske blodceller. Dersom man ikke hadde tatt ut stamcellene, ville stamcellene som lager blod blitt drept, slik at pasienten ikke lenger selv greide å produsere blod og ville dø av infeksjoner eller blødninger. Hvis pasientens egen beinmarg inneholder kreftceller eller beinmargen er i dårlig stand, kan pasienten få beinmarg fra et annet og friskt menneske med samme vevstype.

Donorsøsken som kilde til stamceller

Les om donorsøsken på temaside om gentesting av embryoer (PGD). Der kan du også lese om etiske problemstillinger til bruk av den metoden.