23.10.2015

Sakskart til møte i Bioteknologirådet 27. oktober 2015

SAK 101/08/15      Godkjenning av innkalling og dagsorden

SAK 102/08/15      Møteprotokoll for rådsmøtet 8. september 2015

SAK 103/08/15      Nytt fra departementene og rådsmedlemmene

SAK 104/08/15      Genmodifisert sprøytemiddelresistent soya til import, prosessering, mat og fôr

SAK 105/08/15      Sprøytemiddelrestar i mat og fôr frå genmodifiserte plantar

SAK 106/08/15      Bruk av genetiske opplysninger utenfor helsetjenesten: Pressen (Evaluering av bioteknologilovens § 5-8)

SAK 107/08/15      Genterapi (Evaluering av bioteknologilovens kapittel 6)

SAK 108/08/15      Målrettet genmodifisering av kjønnsceller, embryo og befruktede egg i forskning og genterapi

SAK 109/08/15      Kjerneoverføring/Mitokondriedonasjon

SAK 110/08/15      Forslag til lov om endring av juridisk kjønn

SAK 111/08/15       Søknad om innføring av ny metode ved assistert befruktning

SAK 112/08/15      Orientering

SAK 113/08/15      Eventuelt

 

Mediekontakt: Kommunikasjonssjef Hallvard Kvale, på mobil 976 900 76 eller e-post hk[at]bioteknologiradet.no.

Bioteknologirådet behandler som regel sakene på minst to møter før det fattes vedtak. Det er derfor ikke ventet at rådet vil gjøre vedtak i alle sakene.

Siden ble opprettet: 23.10.2015. Siden ble oppdatert: 23.10.2015

Relevante temasider

Flere nyheter

I GENialt: DNA i politietterforskning

21.09.2020

De som har brukt sommeren til å se.. Les mer »

Ukens gjest: Synne Lerhol

16.09.2020

Har du fått med deg den siste utgaven.. Les mer »

Webinar 23.-25. September: DNA in police work: New methods, new challenges?

01.07.2020

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter