Forskningssenteret Bio4Fuels har Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) som vertsinstitusjon og SINTEF Materialer og Kjemi som leder. I samarbeid med en rekke nasjonale og internasjonale partnere skal senteret utvikle og evaluere metoder for å omdanne ikke-spisebar biomasse til biodrivstoff. Forskjellige teknologiske tilnærminger vil bli studert og senteret skal også adressere miljøaspekter og verdikjeder. For å kunne foredle biomasse lønnsomt, er det sannsynligvis ikke nok å bare ha biodrivstoff som produkt, derfor ser man også på verdifulle andre produkter.

Biotek 2021-programmet har gitt en stor bevilgning til et enzymteknologi-prosjekt som heter NorZymeD og som ledes av NMBU. Målet er å finne nye kandidatenzymer i naturen («bioprospektering») og så utvikle disse til å muligens bli gode industrielle enzymer som norske bedrifter kan bruke i sine bioraffineringsprosesser. Ulike aktører fra forskning og næringsliv prøver sammen å gå den lange veien fra å finne et muligens interessant enzym til å utvikle det til å bli brukelig og interessant i kommersiell sammenheng. I NorZymeD kombineres de såkalte «blå» (havbruk) og «grønne» (landbruk) sektorene, fordi det er mye å hente ved å samle ulik kompetanse.

En annen stor satsing er et Senter for Forskningsdrevet Innovasjon ved NMBU som heter Foods of Norway. Målet her er å bruke enzym- og mikrobiell teknologi til å gjøre Norge mindre avhengig av importert fôr til dyr og fisk, hovedsakelig soya fra Brasil. En av de mest innovative tilnærmingene i Foods of Norway går tilbake til kjernen: Biomasse, gjerne fra skogen, skal omdannes til sukker med enzymer. Men i stedet for å bruke sukkeret til å produsere drivstoff, skal det brukes til å dyrke fram mikroorganismer (gjær) som så kan brukes som fôr til for eksempel gris og laks. Hvis man kombinerer sukkeret fra skogen med næringsstoffer fra andre biomasser, som tare, kan dette ha stort potensiale. Tenk å få fram en laks som stort sett har blitt fôret med norsk gran og tare!