Regelverk

Fra 1. september 2008 trådte Lov om endringer i straffeprosessloven (utvidelse av DNA-registeret) i kraft. Det ble utvidet tilgang til å innhente DNA og lagre DNA-profiler. Det er sentral finansiering av analysene slik at de lokale politikamrene ikke skal begrense bruken på grunn av lokal økonomi. Håpet er at dette skal føre til at flere kriminalsaker blir oppklart. Justis- og politidepartementet har laget en temaside om lovendringen.

Siden ble opprettet: 13.07.2010. Siden ble oppdatert: 08.02.2013

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter