19.01.2016

Ope møte i Bergen: Genmodifisert laks

Laks

I november 2015 godkjende USA for første gong  ein genmodifisert laks for sal. Selskapet AquaBounty står bak fisken som har fått sett inn eit gen for veksthormon som skal gjere at han veks heile året og når slaktevekta fortare enn annan laks. Korleis vil den genmodifiserte laksen påverke miljøet, og kva vil genmodifiseringa ha å seie for helsa til laksen og dei som skal ete han? Vil den nye laksen truge Noregs stilling som verdas største innan fiskeoppdrett?

Tid: Torsdag 11. februar, kl. 18–20

Stad: Litteraturhuset i Bergen, Auditoriet

Arrangørar: Bioteknologirådet, Havforskingsinstituttet og Nifes – Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforsking

Enkel servering.

Sjå video frå møtet her.

Ifølgje selskapet AquaBounty skal den genmodifiserte laksen AquAdvantage vekse fortare enn vanleg laks og kunne slaktast etter halve tida. Produksjonen skal gå for seg ved at egga blir klekte i eit lukka landanlegg på den kanadiske Atlanterhavskysten. Yngelen skal så fraktast til Panama for å bli ala opp i eit anlegg på land langt fra kysten. Målet er å hindre at laksen hamnar i sjøen og blandar seg med eller trengjer vekk villaks.

I risikovurderinga si meinte det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet (FDA) at laksen ikkje er meir skadeleg for helsa til menneske enn annan laks. Vurderinga har møtt kritikk frå miljø- og forbrukarorganisasjonar og enkelte forskarmiljø, og kritikken handlar òg om miljørisiko ved rømming. Derfor er det òg knytt spenning til korleis marknaden vil reagere på den genmodifiserte laksen.

Første gong AquaBounty søkte om å få godkjent genmodifisert laks var i 1996. Selskapet har enno ikkje sendt søknad til Noreg eller EU.

Bioteknologirådet uttalte seg om laksen i 2013. Les fråsegna og andre saker om emnet  her.

Panel:

Egil Ove Sundheim, fiskeriutsending til USA i Noregs sjømatråd

Håvard Bakke, direktør i Salmobreed

Audun Helge Nerland, professor, Universitetet i Bergen

Rune Waagbø, forskingssjef, fiskeernæring, fiskevelferd og -helse, NIFES – Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforsking

Ordstyrar: Sissel Rogne, direktør i Havforskingsinstituttet

Bioteknologirådets logologo havforskningsinst logo nifes

Siden ble opprettet: 19.01.2016. Siden ble oppdatert: 14.09.2017

Relevante temasider

Flere nyheter

Oppdatert tidslinje om utviklinga innan bio- og genteknologi

27.01.2020

Korleis har bruken av bio- og tenteknologi utvikla.. Les mer »

Nytt GENialt!

16.12.2019

I årets siste utgave av GENialt spør vi blant.. Les mer »

Her er regjeringens forslag til endringer i bioteknologiloven

13.12.2019

Fredag 13. desember la regjeringen fram forslag til.. Les mer »

Sjå video: Gentestar av barn på nettet – fritt fram for nysgjerrige foreldre?

11.12.2019

  Tid: 10.12.2019, kl. 9.30-11.30 Stad: Litteraturhuset i.. Les mer »

Gentester av barn på nettet: Fritt fram for nysgjerrige foreldre?

14.11.2019

Det er enkelt å bestille gentester av barn.. Les mer »

Conference in Oslo 23. april: DNA in police work: New methods, new challenges?

13.11.2019

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Se video: Genetikkforedrag med Knut Erik Berge

12.11.2019

Vi strømmer direkte fra foredrag om genetikkens historie.. Les mer »

Ole Johan Borge slutter som direktør i Bioteknologirådet

11.11.2019

Etter snart fire år i jobben som direktør.. Les mer »

Kraftig summing rundt genmodifisert mygg i Brasil

21.10.2019

Kan forsøk med genmodifisert mygg for å bekjempe.. Les mer »

Se video: Frokostforedrag om gener, psykisk sykdom og personlighetstrekk

15.10.2019

Her kan du se opptak av Ole Andreassen.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter