Nyheter fra media

Nyheter fra Bioteknologirådet

Klar for debatt 13.05.2016

Kritisk til GMO-ja 06.04.2016

Strid om klonar 18.01.2016

Bioetiker: Alle barn lages på lab i framtiden

16.03.2017 Vårt Land - Nyhet

Superbakteriers følsomhed overfor antibiotika kan genoprettes

16.03.2017 Dagens Medicin VIP - Forside

Stamceller gjorde patienter blinda

15.03.2017 Dagens Medicin

Et hav av muligheter

09.03.2017 Nordnorsk debatt - Hjem

De små, viktige endringene

09.03.2017 Dagsavisen - Nye Meninger

Genetik påvirker effekten af statiner

03.03.2017 Dagens Medicin VIP - Almen Praksis

Gentest ledde inte till ändrat beteende

02.03.2017 Sveriges Radio - Nyhetsdygnet

Gentesting kan gje betre lusesvar

02.03.2017 IntraFish

Regjeringens bioøkonomistrategi: Helse må være tydeligere med

01.03.2017 Universitetet i Oslo - Rektors Blogg

Helseministeren seier ja til blodprøve som kan avdekkje Downs syndrom

01.03.2017 Avisa Hordaland - Nynorsk pressekontor

BRCA1 er nødvendigt for bloddannende stamcellers overlevelse

01.03.2017 Haematologisktidsskrift - Sygdomme

© 2017 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter